english

home

het Manifest

actueel

CV van de Vlag

verhalen

de werkgroep

koop de Vlag

Unda Foundation

ANBI
vormvlag2b1a

de vlag is te koop

item13

 

selectie

2017
8 - 12 februari: The Merchant House presenteert de Vlag van Compassie tijdens Art Rotterdam. Twee Vlaggen hangen in de top van de Van Nellefabriek en op de opening zwaait een vendelier onder begeleiding van een tamboer op gezette tijden het 'vendelgebed', een vlaggenspel waarin op symbolische wijze de strijd tegen kwaad en onrecht wordt uitgedrukt.

2016
25 september: Nieuw Dakota, samen met een groep ander enthousiaste mensen, loopt met de Vlag van Compassie de Parade van Ieder1.

16 september: Kunstenaar, dichteres en schrijfster Merapi Obermayer zet de Vlag van Compassie in tijdens het bijzondere Feest ‘der’ Onafhankelijken in de Madurastraat 72 in Amsterdam.

5 september: Zonta Den Haag nodigt Vlag van Compassie uit om zich te presenteren tijdens hun maandelijkse bijeenkomst in het Marriott Hotel. Zonta Internationaal komt op voor gelijke rechten van vrouwen en stimuleert actieve deelname van (kansarme) vrouwen aan de maatschappij en het beroepsleven.

1 mei: Tanja Karreman, directeur van Nieuw Dakota en Julia Raaijman van Werkgroep Vlag van Compassie presenterende Vlag van Compassie tijdens een bijeenkomst voor Ieder1 in de Tolhuistuin in Amsterdam. Ieder1 is een beweging die een stem geeft aan alle Nederlanders die de verschillen in de samenleving zien als een kracht.

6 april: Tijdens het referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraine bieden Renee, Iris, Julia, Masha, Dorien en Wei Ling de kiezers als alternatieve keuzemogelijkheid de Vlag van Compassie aan. Ze staan voor het stembureau van het stadhuis van Amsterdam.

31 maart: De eerste brainstormsessie van de werkgroep Vlag van Compassie vindt plaats op de Gerrit Rietveld Academie in Amsterdam.

21 februari: Masha Popova en Andreas Koch overhandigen de Vlag van Compassie aan kunstverzamelaar Igor Osetsimsky in Moskou om daarmee het prachtige verhaal van liefde en mededogen tussen hem en zijn overleden vrouw en haar buitengewone kunstcollectie te markeren.

7 februari: The Merchant House organiseert een geweldige bijeenkomst en fundraiser ter ere van de Vlag van Compassie.

12 januari: De museumwinkel van het Stedelijk Museum Amsterdam start de verkoop van de Vlag van Compassie en de geemailleerde Pin met de afbeelding van de Vlag.

6 januari - tot nu: De Vlag van Compassie wappert aan de gevel van The Merchant House, een onafhankelijk gefinancierde kunstruimte in Amsterdam. Zij vinden dat het nu, meer dan ooit, tijd is voor compassie.

2015
december: The Merchant House presenteert de Vlag van Compassie in dialoog met de historische tentoonstelling Art & Project: Bulletins 1-156, 1968-1989. The Merchant House is een onafhankelijk gefinancierde kunstruimte in Amsterdam.

12 september - 17 Oktober: De Vlag van Compassie is onderdeel van de tentoonstelling ...AND THE WIND OF HISTORY SINGS IN ME... bij galerie Lumen Tavo in Amsterdam.

1 mei: De Vlag van Compassie wordt door Suzanne Tesselaar overhandigd aan Dr. Lars Moratis, die deze dag promoveert aan de Open Universiteit Heerlen op ISO 26000: Standardizing a better world?, een proefschrift over maatschappelijk verantwoord ondernemen.

2014
12 en 13 december: Tijdens de manifestatie Kunstlicht, georganiseerd door Stichting Kunstuitingen Nieuw en Meer Amsterdam, Nederlands grootste broedplaats, presenteert de Unda Foundation Vlag van Compassie in de postkamer van het complex.

1 november: Edukans ontvangt, op hun allereerste vrijwilligersdag in Amersfoort, uit handen van Bert Steevensz de Vlag van Compassie. Hij is onder de indruk hoe Edukans invulling geeft aan het begrip compassie: kansen geven aan kinderen door onderwijs te stimuleren in binnen- en buitenland.

12 mei: Het symposium ‘Education of the Heart’ wordt gehouden in het Congrescentrum gelegen op de campus van de Erasmus Universiteit. Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus Universiteit nodigt de Vlag van Compassie uit om hierbij aanwezig te zijn.
Z.H. Dalai Lama is een van de key-note speakers samen met, onder andere, Ruud Lubbers, Prof. Dr. Dan Siegel en Prof. Dr. Rob van Tulder.

28 maart: Vijf studenten van de Fine Art Department van de Gerrit Rietveld Academie zetten de Vlag van Compassie in tijdens de Young Art Night in het Van Abbemuseum in Eindhoven. Zij dagen de bezoekers van deze avond uit na te denken over het begrip compassie.

17 januari: Bob van der Mast schenkt een Vlag van Compassie aan de stichting Amsterdam Cares als waardering voor hun initiatief: het contact leggen tussen jonge werkenden en hulpbehoevenden door flexibel vrijwilligerswerk aan te bieden waardoor beide levens verrijkt worden.

2013
20 oktober: Tijdens de Max Havelaar Lezing, georganiseerd door de Erasmus Universiteit in Rotterdam, geeft Suzanne Tesselaar een
lezing over het belang van verhalen en storytelling waarbij zij het kunstwerk Vlag van Compassie als voorbeeld neemt.

14 juni: Julienne Straatman neemt afscheid als vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van Het Scheepvaartmuseum. Als persoonlijk afscheidscadeau overhandigt zij nr. 3/50 van de speciale editie van de Vlag van Compassie aan de directeur van het museum, Willem Bijleveld.

2012
14 november: Tijdens de
viering van het 10 jarig bestaan van het Internationaal Strafhof is, in aanwezigheid van Hare Majesteit Beatrix, Koningin van Nederland, de Vlag van Compassie uitgereikt aan ICC president H.E rechter Sang-Hyun Song door kinderen van een Nederlandse Internationale basisschool, de Haagsche Schoolvereeniging. Veel vertegenwoordigers van de lidstaten en waarnemers van het Internationaal Gerechtshof, ambassadeurs, internationale rechters en andere hoogwaardigheidsbekleders woonden de plechtigheid bij.

12 ju
li: De Vlag van Compassie wordt door de burgermeester van Liverpool, Cllr Sharon Sullivan, gehesen bij de opening van de tentoonstelling Niet Normal Liverpool, een onderdeel van DaDaFest 2012.

4 juni: De familie Thibaut zet de Vlag van Compassie in op The Mall in St. James’s Park in Londen tijdens de diamanten jubileumviering van koningin Elizabeth II.

5 mei: De Vlag van Compassie is een onderdeel van de huwelijksceremonie van Christian van der Kaap en Marina Elenskaya in de Engelse Hervormde Kerk in de Begijnhof te Amsterdam.

5 april: Alle genomineerden voor de Compassieprijs 2012 ontvangen uit handen van de Stedelijke Werkgroepen Handvest voor Compassie Nederland het speldje van de Vlag van Compassie.

9 - 12 februari: Tijdens Art Rotterdam is de Vlag van Compassie prominent zichtbaar boven de Cruise Terminal aan de Wilhelminakade.

2011
13 oktober: Clara en Sjaak Sies, initiatiefnemers van de Voedselbank Nederland, ontvangen de Vlag van Compassie uit handen van Arjen Wierikx, oprichter van Mondea. Dit bijzonder evenement vindt plaats ter afronding van een Maatschappelijk Betrokken Ondernemen project, dat Mondea ter gelegenheid van haar 10-jarig bestaan met en voor de Voedselbanken Nederland heeft uitgevoerd.

3 oktober: Om 10 jaar Betrokken Ondernemen en Maatschappelijke Stages in Amersfoort te vieren biedt Matchpoint burgemeester Lucas Bolsius tijdens een feestelijke bijeenkomst de Vlag van Compassie aan.

26 - 27 juni: Tijdens de demonstraties in Rotterdam en Den Haag z
waaien studenten en ex-studenten van verschillende kunstopleidingen uit Nederland met de Vlag van Compassie om aan te geven dat zij het een grote misser vinden van de regering om zo buiten proportioneel te bezuinigen op de cultuursector.

9 juni: Genomineerden voor de Prix de Rome 2011 en 20 andere kunstenaars bieden de Vlag van Compassie aan Halbe Zijlstra, de staatssecretaris van Cultuur, aan. De kunstenaars protesteren tegen de aangekondigde bezuinigingen in de cultuursector.

2010
9 december: De moeders en grootmoeders van de Plaza de Mayo en de Nederlandse Ambassadeur van Argentinie nemen tijdens een conferentie in het kader van de dag voor de mensenrechten de Vlag van Compassie in ontvangst.

20 november: Mensen uit de beeldende kunst sector zetten de Vlag van Compassie in tijdens de actie 'Nederland Schreeuwt om Cultuur' in Amsterdam.

28 mei: De Stichting Afrikaanse Albino’s zet,
ter gelegenheid van hun 5 jarige bestaan, de Vlag van Compassie in tijdens een feestelijke optocht door Utrecht. De Vlag wordt officieel overhandigd aan de voorzitter van SAA.

24 april: Burgermeester Pauline Krikke van Arnhem overhandigt de Vlag van Compassie aan de vrijwilligers van de Belvedere. De Vlag zal iedere dag die de Belvedere open is, op de toren wapperen.

2009
15 december 2009 - 7 maart 2010: De Vlag van Compassie hangt bij de entree van de tentoonstelling
Niet Normaal, Difference on Display voor de Beurs van Berlage op het Beursplein in Amsterdam.
HM Prinses Maxima richt bij wijze van openingsritueel een schijnwerper op de Vlag en zij neemt nummer 4 van de genummerde editie in ontvangst.

22 - 25 oktober: Tijdens de kunstbeurs FIAC in Parijs presenteert het MusČe du Louvre in samenwerking met de FIAC een programma van buitenprojecten in de publieke ruimte van het Musee du Louvre en de Jardin de Tuileries.
De Vlag van Compassie is een van de projecten. Aan de Rue de Rivoli, voor de ingang van de Cour Carree van het Louvre, tevens entree van de FIAC, worden 8 vlaggenmasten geplaatst met daaraan monumentale Vlaggen van 200 x 280 cm.

4 juni: Bij het bezoek van de Dalai Lama aan Amsterdam overhandigt de voorzitter van het bestuur van de Stichting Bezoek Zijne Heiligheid Dalai Lama aan hem nr. 2/50 van de speciale editie van de Vlag van Compassie.
Voorafgaand aan en tijdens de pauze van de openbare lezing van ZH de Dalai Lama in de Europahal
wordt op grote schermen voor een live publiek van 20.000 mensen het videowerk Homeland, Part V, Flag Twirler getoond.

13 - 17 mei: Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de kunst beurs KunstRAI hangen drie grote Vlaggen van Compassie aan hoge vlaggenmasten bij de entree van de tentoonstellingshal.

2008
11 oktober - 8 november: Tijdens de solotentoonstelling
Blossom van Rini Hurkmans bij galerie Lumen Travo hangen zeven exemplaren van de Vlag van Compassie aan de gevel van het galeriecomplex aan de Lijnbaansgracht te Amsterdam. Tijdens de opening van de tentoonstelling voert Hans van Rooij het vendelgebed uit.

13 juni - 21 september: Tijdens de tentoonstelling Sonsbeek 2008: Grandeur hangt de Vlag van Compassie op monumentale wijze in het Sonsbeek Park in Arnhem.
Op gezette tijden voert een vendelier met de Vlag het vendelgebed uit in het Park.
De verkoop van de Vlag wordt gestart in de winkel van de Sonsbeektentoonstelling. Het Rode Kruis mag de bestemming bepalen van de winst uit verkoop van de
Vlag tijdens de tentoonstelling.

13 juni: Hare Majesteit koningin Beatrix accepteert nr. 1/50 van de speciale editie van de Vlag.

8 juni: Een vendelier draagt de Vlag van Compassie als onderdeel van de openingsprocessie van de tentoonstelling Sonsbeek 2008: Grandeur door de binnenstad van Arnhem. Begeleid door een trommelaar loopt hij voor het Gilde van Rode Kruisvrijwilligers en Vechtkunstbeoefenaars dat het kunstwerk The White Shroud van Rini Hurkmans draagt.

3 juni: Inschrijving van het logo van de Vlag van Compassie in het Benelux Merkenregister.

29 augustus: Oprichting Unda Foundation per notariele akte.

11 september: Eerste vergadering van de Stichting Unda Foundation.

2003
22 maart: De eerste publieke presentatie van de Vlag van Compassie vindt plaats tijdens de demonstratie tegen de oorlog in Irak in Amsterdam. De Vlag eindigt haar demonstratietocht bij het galeriecomplex aan de Lijnbaansgracht waar zij aan de buitengevel wordt gehangen.

2002
26 augustus: De Vlag van Compassie
is gecreeerd.
 

De Vlag van Compassie en de pers (onder constructie)
 

 

 

 

2017 © undafoundation